norbiTalk

Prosty komunikator tekstowy do porozumiewania się pomiędzy pracownikami w firmie.

Wzrowany na AQQ komunikator tekstowy służący do wysyłania wiadomości tekstowych do współpracujących osób.

Program posiada możliwość integracji z innymi systemami, w związku z czym może także służyć do przesyłania komunikatów aplikacji bezpośrednio do osób zainteresowanych.

Program składa się z dwóch elementów: serwera i klienta. Serwer musi dostępny z sieci lokalnej lub z intenetu (wtedy umożliwia komunikację zdalną)

Klient może łączyć się z wieloma serwerami, co umożliwia współpracę z różnymi grupami i różnymi firmami używającymi komunikatora.

Najnowsza aktualizacja

Archiwum aktualizacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.