Polityka JAKOŚCI

Nie stać nas na bylejakość

Priorytety

Priorytetowe znaczenie ma dla nas stworzenie i utrzymanie wizerunku firmy identyfikowanej z:

 • solidnością i terminowością,
 • innowacyjnością,
  wysoką jakością i stabilnością tworzonego oprogramowania,
 • gotowością do ciągłego zaspokajania potrzeb,
 • wymagań i oczekiwań naszych klientów


Rozumiemy, że zapewnienie jakości, stabilności i bezpieczeństwa oprogramowania wpływ na naszych klientów i umocnienie naszej pozycji na rynku. Dlatego też zlecona nam zadania realizowane są przez naszych pracowników oraz wysoko wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych dostawców. Nasi pracownicy ciągle podnoszą kwalifikacje poprzez rozwijanie umiejętności i nabywanie aktualnej wiedzy.

Jak zapewniamy najwyższą jakość usług?

Politykę firmy realizujemy poprzez osiąganie następujących celów strategicznych:

 • zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników
 • stały rozwój kompetencji i umiejętności
 • wykorzystanie najlepszych praktyk zarządzania produkcją oprogramowania
 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań
 • poprawa organizacji pracy oraz zwiększenie świadomości pro-jakościowej

Co znaczy dla nas najwyższa jakość?

Stałymi elementami naszej działalności są:

 • najwyższa jakość oferowanych usług

 • duże doświadczenie zdobyte w branży tworzenia oprogramowania

 • przekraczanie oczekiwań klientów i dostarczanie projektów na czas

 • skupianie się na dostarczaniu wysokiej klasy aplikacji

 • budowanie partnerskich relacji z Klientami

 • stała opieka nad Klientem.

Po co stworzyliśmy politykę jakości?

Nasza Polityka Jakości została sformułowana przy bezpośrednim udziale kadry kierowniczej, co zapewnia jej zrozumienie i dostosowanie do odpowiednich poziomów organizacji.

Zobowiązuję wszystkich pracowników firmy do dołożenia wszelkich starań, aby realizować Politykę Jakości i opracowane na jej bazie cele jakościowe, których wykonanie będzie systematycznie nadzorowane w trakcie audytów wewnętrznych i przeglądów zarządzania.