Situla

realizacja dla marki DOLFOS

Oprogramowanie stworzone na zlecenie firmy naważającej mieszanki paszowe.

Umożliwia naważanie receptur stworzonych za pomocą Recepton. Dokonuje automatycznego wyboru wagi, dzieli na szarże, obsługuje gospodarki magazynowej surowców i identyfikację surowców w procesie produkcji.

Współpraca z wagami na PUE 5 i PUE C41H
Możliwość wymiany danych z programami zewnętrznymi przez Moduł Synchronizacji Danych;
Współpraca z czytnikami kodów kreskowych
Współpraca z pojemnikami otwieranymi elektromagnetycznie.

Najnowsza aktualizacja

Archiwum aktualizacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.