phpMyPassword

Prosta aplikacja webowa do przechowywania i współdzielenia haseł.

Pozwala na zapisywanie nazw użytkowników oraz ich haseł. Hasła mogą zostać pogrupowane wg własnego układu. Grupy mogą być utworzone hierarchicznie.

Dostęp do danych jest zabezpieczony loginem i hasełm użytkownika.

Program do swojego działania wymaga
– MySQL Server
– Serwerera web ze skonfigurowanym PHP 5

Program udostępniany jest na licencji GPLv3

Najnowsza aktualizacja

Archiwum aktualizacji

Linki